Call for Papers

Call for Papers - Покана за публикуване - тук се публикува информация за сроковете на подаване на публикациите, адрес на подаване, за условията