Chrysobull

Byzantine legal and diplomatic heritage in the trade agree-ments with Venice from the end of the 14th and 15th centuries

Abstract

Настояшата статия разглежда някои международни търговски договори от хронологичния период, зададен в заглавието, представени в контекста на османското нашествие в Югоизточна Европа и на фона на факта, че Венеция придобива все повече и повече търговски привилегии от загиващата Византийска империя. Акцентът ще бъде поставен върху приликите между тези документи, независимо от това, че те  биват сключвани между различни държави. Това, според автора, демонстрира приемствеността в различните области на международната политика, дипломация и правните аспекти през Късното Средновековие и Ранното ново време.